ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎలక్టోరల్ రోల్స్ యొక్క ప్రత్యేక సారాంశ సవరణ, 2023 కోసం సీల్డ్ టెండర్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
19-09-2022 నుండి 24-09-2022 మధ్య అన్ని పని దినాలలో 11.00 AM నుండి 5.00 PM వరకు ఎన్నికల విభాగం, కలెక్టర్ కార్యాలయం, కాకినాడ నుండి టెండర్ ఫారమ్‌లు లభించును.
19/09/2022 24/09/2022 చూడు (142 KB)
MGNREGS ఖాతాలలో ఆడిట్ నిర్వహించడం కోసం ప్యానెల్ నమోదు కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది
MGNREGS ఖాతాలు - DWMA - MGNREGS - పూర్వపు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఆడిట్ నిర్వహించడం కోసం ప్యానెల్ నమోదు కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.
13/06/2022 18/06/2022 చూడు (346 KB) DWMA_Note_Notificatin for inviting Statutory Auditors Dt.13.06.2022 (2 MB)
ట్రైనింగ్ కమ్ పోర్డక్షన్ సెంటర్, కాకినాడలో ట్రైసైకిళ్ల తయారీకి టెండర్ నోటీసులు

ట్రైనింగ్ కమ్ పోర్డక్షన్ సెంటర్, కాకినాడలో ట్రైసైకిళ్ల తయారీకి టెండర్ నోటీసులు

23/05/2022 30/05/2022 చూడు (189 KB) Raw Material Details (189 KB)
FINAL MERIT LISTS AND SPEAKING ORDERS OF CERTAIN POSTS IN LIMITED RECRUITMENT (PHASE-I AND PHASE-II) NO.13/2022 IN APVVP HEALTH INSTITUTIONS.

FINAL MERIT LISTS AND SPEAKING ORDERS OF CERTAIN POSTS IN LIMITED RECRUITMENT (PHASE-I AND PHASE-II) NO.13/2022 IN APVVP HEALTH INSTITUTIONS.

15/04/2022 17/04/2022 చూడు (169 KB) ELECTRICIAN_ (162 KB) GENERAL DUTY ATTD._ (267 KB) LAB ATTENDANT_ (162 KB) LAB TECHNICIAN_ (379 KB) PLUMBER_ (163 KB) POST MORTEM ASST._ (167 KB) speaking orders_ (2 MB) THEATRE ASSISTANT PHASE-I_ (555 KB) THEATRE ASSISTANT PHASE-II_ (539 KB)