ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
NHM – రిక్రూట్‌మెంట్ 2023- జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా కాంట్రాక్ట్/ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన DM&HO నియంత్రణలో, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో NHM కింద ఫార్మసిస్ట్, L.G.S కోసం రిక్రూట్‌మెంట్.

NHM – రిక్రూట్‌మెంట్ 2023- జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా కాంట్రాక్ట్/ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన DM&HO నియంత్రణలో, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో NHM కింద ఫార్మసిస్ట్, L.G.S కోసం రిక్రూట్‌మెంట్.

24/02/2024 29/02/2024 చూడు (409 KB) Notification NHM (428 KB) SERVICE CERTIFICATE (1) (227 KB)
రిక్రూట్‌మెంట్ 2016 – స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్‌మెంట్ GNM 2-A ప్రదర్శన నోటిఫికేషన్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు 2వ నోటిఫికేషన్ M.Sc [N] చివరి మెరిట్ జాబితా.

రిక్రూట్‌మెంట్ 2016 – స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్‌మెంట్ GNM 2-A ప్రదర్శన ,నోటిఫికేషన్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు 2వ నోటిఫికేషన్ M.Sc [N] చివరి మెరిట్ జాబితా.

26/02/2024 29/02/2024 చూడు (162 KB) GNM Provisional Merit List_001 (198 KB) MSc (N) Merit List_001 (238 KB)
కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్ నం. 02/ఔట్‌సోర్సింగ్/EC2/S/2024, Dt. 12.02.2024 రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ (ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) నియంత్రణలో ఉన్న తనిఖీ బంగ్లాలలో వాచ్‌మెన్, శానిటరీ కార్మికులు మరియు కార్యాలయ సబార్డినేట్‌ల పోస్టులకు నియామకం కోసం.

కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్ నం. 02/ఔట్‌సోర్సింగ్/EC2/S/2024, Dt. 12.02.2024 రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ (ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) నియంత్రణలో ఉన్న తనిఖీ బంగ్లాలలో వాచ్‌మెన్, శానిటరీ కార్మికులు మరియు కార్యాలయ సబార్డినేట్‌ల పోస్టులకు నియామకం కోసం.

19/02/2024 26/02/2024 చూడు (146 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు