ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 – ఎర్స్ట్‌వైల్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో NUHM కింద మెడికల్ ఆఫీసర్స్ పోస్టుల రిక్రూట్‌మెంట్, పూర్వపు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో DM&HO కాకినాడ నియంత్రణలో.

రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 – ఎర్స్ట్‌వైల్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో NUHM కింద మెడికల్ ఆఫీసర్స్ పోస్టుల రిక్రూట్‌మెంట్, పూర్వపు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో DM&HO కాకినాడ నియంత్రణలో.

10/03/2023 16/03/2023 చూడు (463 KB) SERVICE CERTIFICATE 13-03-2023 (128 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు