ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎలక్టోరల్ రోల్స్ యొక్క ప్రత్యేక సారాంశ సవరణ, 2023 కోసం సీల్డ్ టెండర్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
19-09-2022 నుండి 24-09-2022 మధ్య అన్ని పని దినాలలో 11.00 AM నుండి 5.00 PM వరకు ఎన్నికల విభాగం, కలెక్టర్ కార్యాలయం, కాకినాడ నుండి టెండర్ ఫారమ్‌లు లభించును.
19/09/2022 24/09/2022 చూడు (142 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు