ముగించు

సంప్రదింపు డైరెక్టరీ

రెవెన్యూ

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ egodro[at]nic[dot]in 9849903862    

కలెక్టరేట్, కాకినాడ

తహశీల్దార్ egotni[at]nic[dot]in 9849903887 08854-254088 08854-254088

తహశీల్దార్ కార్యాలయం, తుని

తహశీల్దార్ egosan[at]nic[dot]in 9849903906 08868-236623 08868-236623 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, శంఖవరం
తహశీల్దార్ egoylm[at]nic[dot]in 9849903921 08868-224065 08868-224065 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, ఏలేశ్వరం
తహశీల్దార్ egorow[at]nic[dot]in 8008803193 08868-235793 08868-235793 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, రౌతులపూడి
తహశీల్దార్ egoktd[at]nic[dot]in 8008803205 08854-278338 08854-278338 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కోటనందూరు
తహశీల్దార్ egotngi[at]nic[dot]in 9849903907 08854-248825 08854-248825 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, తొండంగి
తహశీల్దార్ egoprp[at]nic[dot]in 9849903885 08868-246066 08868-246066 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, ప్రత్తిపాడు
తహశీల్దార్ egojpt[at]nic[dot]in 9849903883 08852-233070 08852-233070 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, జగ్గంపేట
తహశీల్దార్ egogndp[at]nic[dot]in 9849903884 08852-237755 08852-237755 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, గండేపల్లి
తహశీల్దార్ egokpd[at]nic[dot]in 9849903886 08868-226774 08868-226774 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కిర్లంపూడి
తహశీల్దార్ egopdp[at]nic[dot]in 9849903881 08852-241276 08852-241276 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, పెద్దాపురం
డివిజినల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ . 8008803198 08852-241254 08852-241254 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్, పెద్దాపురం
తహశీల్దార్ egoukpl[at]nic[dot]in 8008803206 08869-245143 08869-245143 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, యు. కొత్తపల్లి
తహశీల్దార్ egogpl[at]nic[dot]in 9849903880 08869-231218 08869-231218 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, గొల్లప్రోలు
తహశీల్దార్ egoptp[at]nic[dot]in 9849903918 08869-251208 08869-251208 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, పిఠాపురం
తహశీల్దార్ egosml[at]nic[dot]in 9849903876 0884-2329904 0884-2329904 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, సామర్లకోట
తహశీల్దార్ egotlv[at]nic[dot]in 9849903878 0884-2303565 0884-2303565 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, తాళ్ళరేవు
తహశీల్దార్ egokrp[at]nic[dot]in 9849903908 0884-2394854 0884-2394854 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కరప
తహశీల్దార్ . 8008803207 . . తహశీల్దార్ కార్యాలయం, పెదపూడి
తహశీల్దార్ . 9849903877 . . తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కాజులూరు
తహశీల్దార్ egokknr[at]nic[dot]in 9849903875 0884-2376300 0884-2376300 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కాకినాడ రూరల్
తహశీల్దార్
egokkn[at]nic[dot]in 9849903874 0884-2375987 0884-2375987 తహశీల్దార్ కార్యాలయం, కాకినాడ అర్బన్
డివిజినల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ . 8008803208 0884-2368100 0884-2368100 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్, కాకినాడ
ఆర్.డి.ఓ. rdopdp[at]nic[dot]in 9849903865 8852-241254 8852-241254 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్, పెద్దాపురం
ఆర్.డి.ఓ. rdokkn[at]nic[dot]in 9849903864 0884-2368100 0884-2368100 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్, కాకినాడ

 

పోలీసు

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
పోలీసు సూపరింటెండెంట్
       

సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్,  మెయిన్ రోడ్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ

 

 

 

 

 

 

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యం

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి
dmhoeg[at]rediffmail[dot]com 9849902301    
జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ
సూపరింటెండెంట్ supdtgghkkd[at]gmail[dot]com 9849903870     గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
ప్రిన్సిపాల్ principal_rmc[at]yahoo[dot]com 9849903099     రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్, కాకినాడ.
డిస్ట్రిక్ట్ కొ-ఆర్డినటర్ comithra1[at]gmail[dot]com 8333814005     డిస్ట్రిక్ట్ కొ-ఆర్డినటర్, డా. వై.ఎస్.ఆర్. ఆరోగ్యశ్రీ.

 

బి.సి. వెల్ఫేర్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిప్యూటీ డైరెక్టర్, బి.సి. వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ dbcwo_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 9000951018 0884-2379216   బి.సి. వెల్ఫేర్, డి.ఆర్.డి.ఎ. కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ

 

ఫిషరీస్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ srinivasnelakurti[at]gmail[dot]com 9440814725     అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్, కాకినాడ
జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ddfishkkd[at]gmail[dot]com 9440814724     అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్, కాకినాడ

 

మైన్స్ అండ్ జియోలాజి

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిప్యూటీ డైరెక్టర్
ddmgkkd[at]yahoo[dot]com 9100688805     డిప్యూటీ డైరెక్టర్, మైన్స్ అండ్ జియోలాజి, కాకినాడ.
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ddmgkkd[at]yahoo[dot]com 9100681117     డిప్యూటీ డైరెక్టర్, మైన్స్ అండ్ జియోలాజి, కాకినాడ (మినరల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్)

 

రూరల్ వాటర్ సప్లయ్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
సూపరింటెండింగ్ se_rws_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 9100121100     ఆర్.డబ్ల్యూ.ఎస్. అండ్ సానిటేషన్ సర్కిల్, కాకినాడ.

 

సైనిక్ వెల్ఫేర్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిస్ట్రిక్ట్ సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్
zswokkd[at]yahoo[dot]com 8688817825 0884-2375308   కలక్టర్ ఆఫీసు ఎదురుగా, కోర్ట్ కాంపౌండ్, కాకినాడ.

 

సర్వ శిక్షా అభియాన్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
ప్రొజెక్ట్ ఆఫీసర్
ssaegdt[at]yahoo[dot]co[dot]in 9849909127     సర్వ శిక్షా అభియాన్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్
deo_eg[at]yahoo[dot]co[dot]in 9849909104     డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఎస్.ఎస్.ఎ. భవన్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్
rjdse_kakinada[at]yahoo[dot]co[dot]in 9849909150     స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ rjdtkkd[at]gmail[dot]com 9912342175     టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసు

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్
egocpo[at]yahoo[dot]co[dot]in 9849901478 0884-2362746 0884-2372746 O/o, కలెక్టరేట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసు

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
జిల్లా పంచాయత్ ఆఫీసర్
egdpokkd[at]gmail[dot]com 9849903185 0884-2379174 0884-2379174 డి.పి.ఓ. ఆఫీసు, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
సుపెరింటెండింగ్ ఇంజినీర్ se_pr-egd[at]ap[dot]gov[dot]in 8500468371     ఎస్.ఇ., పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

సివిల్ సప్లైయిస్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిస్ట్రిక్ట్ సప్లయ్ ఆఫీసర్
dso_cs_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 8008301429 0884-2378461 0884-2378461 O/o, కలెక్టరేట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
ఎ.ఎస్.ఓ. dso_cs_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 8008301431     O/o, కలెక్టరేట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

డిస్ట్రిక్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్
egdwma[at]rediffmail[dot]com 9100970616     O/o, కలెక్టరేట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ddae_eg[at]yahoo[dot]in 9849909204     అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

అగ్రికల్చర్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
జాయింట్ డైరెక్టర్
jdanccell[at]gmail[dot]com 8886613528     అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
డిప్యూటీ డైరెక్టర్
agriego[at]nic[dot]in 8886613523     అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

ఎండోమెంట్స్

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డిప్యూటీ కమిషనర్ dckakinada[at]gmail[dot]com       ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.
రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్
rjcmz1[at]gmail[dot]com 9491000631     ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ.

 

కార్మిక శాఖ

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
కమీషనర్ ఒఫ్ లేబర్
        జి.పి.టి. రోడ్, శారదా దేవి గుడి దగ్గర, కాకినాడ

 

ఫాక్టరీల శాఖ

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డైరెక్టర్ ఒఫ్ ఫాక్టరీస్
        డోర్. నెం. 8-10-13/1, కమలాదేవి వీధి, గాంధీ నగర్, కాకినాడ

 

బాయిలర్స్ శాఖ

హోదా
ఇ-మెయిల్ చరవాణి సంఖ్య
ల్యాండ్‌లైన్ నెం
ఫాక్స్ నెం అడ్రెస్
డైరెక్టర్ ఒఫ్ బాయిలర్స్        

ఆఫీసు ఆఫ్ ద ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్, కాకినాడ సర్కిల్, డోర్ నెం. 1-68, ఎస్.బి.ఐ. వాకలపూడి బ్రాంచ్ వెనుక, వలసపాకల, కాకినాడ-533005, కాకినాడ జిల్లా.