ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

This space list of all public departments located in the district like bank, colleges, electricity, hospitals, municipality, NGO’s, Passport, schools and more. Contact details and address of public utility department appears here.

 

NGO లు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పురపాలక

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పోస్టల్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

బ్యాంకులు

Bank1

Patel Chowk, New Delhi

ఇమెయిల్ : bank1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : +91999999999

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ కాకినాడ అర్బన్ కాకినాడ అర్బన్ కాకినాడ

ఇమెయిల్ : kakinada_bm[at]lvbank[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: Urban
Pincode: 533002

DBS బ్యాంక్

DBS బ్యాంక్ పెద్దాపురం సెమీ అర్బన్ పెద్దాపురం కాకినాడ -

ఇమెయిల్ : peddapuram_bm[at]lvbank[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dbs.com/in/index/default.page
వర్గం / పద్ధతి: సెమీ అర్బన్
Pincode: 533437

Development Credit Bank Ltd

DCB కాకినాడ అర్బన్ కాకినాడ అర్బన్ కాకినాడ

ఇమెయిల్ : arjun[dot]kanakam[at]dcbbank[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.dcbbank.com/
వర్గం / పద్ధతి: Urban
Pincode: 533002

HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్

హెచ్డీఫ్సీ బ్యాంకు ల్టీడ్ తుని అర్బన్ తుని కాకినాడ

ఇమెయిల్ : anjaneyulu[dot]voleti[at]hdfcbank[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.hdfcbank.com/
వర్గం / పద్ధతి: Urban
Pincode: 533504

HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్

హెచ్డీఫ్సీ బ్యాంకు ల్టీడ్ పిఠాపురం సెమి అర్బన్ పిఠాపురం కాకినాడ

ఇమెయిల్ : chandramouli[dot]karumuri[at]hdfcbank[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.hdfcbank.com/
వర్గం / పద్ధతి: Semi Urban
Pincode: 533540

విద్యుత్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పాఠశాలలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

చికిత్సాలయాలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.