ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కాకినాడ జిల్లా

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Collector and District Magistrate శ్రీమతి కృతికా శుక్లా (IAS – 2013)కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-kkd[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కార్యాలయం రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ రోడ్, కాకినాడ-5330040884-23654240884-2361300
శ్రీ. ప్రవీణ్ ఆదిత్య సి.వి (IAS – 2017) (IAS – 2017)జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషినల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్jc-kakinada[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కార్యాలయం రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ రోడ్, కాకినాడ-5330040884-23654240884-2361300
చిత్రం లేదు శ్రీ.ఎస్.సతీష్ కుమార్, IPSపోలీసు సూపరింటెండెంట్sp[at]kkd[dot]appolice[dot]gov[dot]inSP ఆఫీస్, పిఠాపురం రోడ్, భానుగుడి జంక్షన్, రంగరయ్య మెడికల్ కాలేజీ పక్కన, కాకినాడ - 5330030884-2362000
డాక్టర్ డి. తిప్పే నాయక్ (M.A., LL.M., Ph.D.,)జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిdro-kakinada[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కార్యాలయం రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ రోడ్, కాకినాడ-5330049849903862

Kakinada District

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Collector and District Magistrate శ్రీమతి కృతికా శుక్లా (IAS – 2013)కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-kkd[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కార్యాలయం రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ రోడ్, కాకినాడ-5330040884-23654240884-2361300
శ్రీ. ప్రవీణ్ ఆదిత్య సి.వి (IAS – 2017) (IAS – 2017)జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషినల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్jc-kakinada[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కార్యాలయం రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ రోడ్, కాకినాడ-5330040884-23654240884-2361300